giáo dục toàn diện

Phát triển năng lực tư duy và khả năng sáng tạo cho trẻ

Phát triển năng lực tư duy và khả năng sáng tạo cho trẻ

VTV.vn - Chương trình "Phát triển năng lực tư duy và khả năng sáng tạo CMS" dành cho trẻ lứa tuổi mầm non và cấp tiểu học được đánh giá cao tại các nước.