giáo dục toàn diện

Yoga sẽ là môn học bắt buộc tại các trường công lập ở Ấn Độ

Yoga sẽ là môn học bắt buộc tại các trường công lập ở Ấn Độ

VTV.vn - Yoga sẽ trở thành một môn học bắt buộc, không chỉ đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 ở trường công lập mà còn trong các chương trình đào tạo giáo viên tại Ấn Độ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive