TV& VIDEO

giáo dục vùng cao

Tổ chức lễ tuyên dương, tri ân 64 giáo viên ‘cắm bản’

Tổ chức lễ tuyên dương, tri ân 64 giáo viên ‘cắm bản’

VTV.vn - Lần đầu tiên, lễ tuyên dương các thầy, cô giáo đang công tác ở các điểm trường khó khăn (còn gọi là giáo viên ‘cắm bản’) đã được tổ chức tại Hà Nội.