Phú Yên hỗ trợ trước kinh phí đi học cho sinh viên

CBS-Thứ hai, ngày 08/09/2014 09:11 GMT+7

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Phú Yên đã có Quyết định hỗ trợ trước kinh phí đi học cho các sinh viên đang học bác sĩ hệ chính quy và có cam kết công tác ít nhất 10 năm tại Phú Yên.

Cụ thể, sinh viên có hộ khẩu thường trú cùng cha, mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đang công tác, sinh sống, làm việc tại tỉnh Phú Yên, đang học bác sĩ từ năm thứ 1 đến năm thứ 6, hệ chính quy tại các trường đại học, học viện có uy tín trong nước (theo danh mục được UBND tỉnh công bố); có cam kết công tác ít nhất 10 năm tại Phú Yên và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi ra trường, sinh viên sẽ được nhận hỗ trợ kinh phí đi học theo các mức như sau: tốt nghiệp loại giỏi: 250 triệu đồng; tốt nghiệp loại khá: 200 triệu đồng và tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá: 150 triệu đồng. 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI