TV& VIDEO

giáo sư viện sỹ

Công nghệ sinh học là giải pháp, không phải “đũa thần”

Công nghệ sinh học là giải pháp, không phải “đũa thần”

Hội nghị Triển vọng toàn cầu của cây trồng biến đổi gen 2013 đã đem tới cái nhìn bao quát về triển vọng, lợi ích của việc ứng dụng rộng rãi cây trồng công nghệ sinh học (CNSH)/ cây trồng chuyển gen trên thế giới và Việt Nam.