TV& VIDEO

Giao thông tại Pháp

Giao thông tại Pháp hỗn loạn do bãi công tiếp diễn

Giao thông tại Pháp hỗn loạn do bãi công tiếp diễn

VTV.vn - Giao thông công cộng tại thủ đô Paris, Pháp trở nên hỗn loạn khi các công nhân đường sắt nước này tiến hành bãi công trong ngày 1/6.