TV& VIDEO

giao thông trọng điểm

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu bộ, ngành và địa phương tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.