TV& VIDEO

giao thông trọng điểm

Thu hút vốn xã hội hóa phát triển hạ tầng giao thông

Thu hút vốn xã hội hóa phát triển hạ tầng giao thông

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định mô hình thu hút nguồn lực tư nhân của Quảng Ninh sẽ được ngành giao thông tham khảo áp dụng với các dự án lớn trong điều kiện hiện nay.