TV& VIDEO

giáp Tết

Ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học dịp giáp Tết

Ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học dịp giáp Tết

VTV.vn - Để vận động học sinh đến lớp dịp cận Tết luôn là vấn đề nan giải của ngành giáo dục nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa.