TV& VIDEO

giáp trạng

Nâng cao chất lượng dân số bằng sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh

Nâng cao chất lượng dân số bằng sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh

Chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh luôn là những ưu tiên rất lớn của ngành y tế. Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, sự phát triển của trẻ nhỏ và chất lượng dân số.