TV& VIDEO

giật lại

TP.HCM: Khó ngăn chặn kinh doanh gia cầm trái phép

TP.HCM: Khó ngăn chặn kinh doanh gia cầm trái phép

 Tại TP.HCM, sự chống đối ngày càng quyết liệt của các đối tượng kinh doanh gia cầm trái phép đối với lực lượng chức năng khiến cho hoạt động ngăn chặn dịch bệnh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.