TV& VIDEO

Giấy chứng minh

EU miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Gruzia

EU miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Gruzia

VTV.vn - Kể từ ngày 28/3, công dân Gruzia được nhập cảnh ngắn hạn vào các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bằng hộ chiếu sinh trắc học mà không cần thị thực.