giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Xuất khẩu cá tra phải theo quy định mới

Xuất khẩu cá tra phải theo quy định mới

Từ ngày 20/6/2014, các lô hàng cá tra xuất khẩu cần đăng ký với Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VN Pangasius) sau khi ký hợp đồng với nhà nhập khẩu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive