TV& VIDEO

giấy kiểm định

Viện kiểm sát vào cuộc vụ cấp khống 800 giấy kiểm định

Viện kiểm sát vào cuộc vụ cấp khống 800 giấy kiểm định

VTV.vn - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có ý kiến chỉ đạo kiểm tra vụ việc cấp khống 800 giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm thức ăn nuôi trồng thủy sản cho 70 doanh nghiệp.