TV& VIDEO

giấy ủy quyền

Nhiều vướng mắc trong khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Nhiều vướng mắc trong khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH

VTV.vn - Đã hơn 1 năm kể từ khi các đơn vị công đoàn có quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đến nay, chưa có vụ kiện nào được giải quyết.