giấy xác nhận

Bộ Y tế: Sản phẩm thuốc Vinaca chưa được cấp phép lưu hành

Bộ Y tế: Sản phẩm thuốc Vinaca chưa được cấp phép lưu hành

VTV.vn - Vinaca không được các cơ quan có thẩm quyển cấp phép lưu hành, không được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm.