TV& VIDEO

giếng tự đào

Tây Nguyên cần khẩn trương khắc phục “hố bẫy” trong hồ đập

Tây Nguyên cần khẩn trương khắc phục “hố bẫy” trong hồ đập

VTV.vn - Tây Nguyên cần khẩn trương khắc phục các hỗ bẫy do người dân và các đơn vị thi công những công trình phục vụ tưới tiêu đã đào để lấy nước.