TV& VIDEO

gieo sạ lại lúa

Kiên Giang: Hơn 5.000ha lúa thiệt hại do mưa bão phải gieo sạ lại

Kiên Giang: Hơn 5.000ha lúa thiệt hại do mưa bão phải gieo sạ lại

VTV.vn - Ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, hơn 5.000ha lúa Hè Thu bị mất trắng phải gieo sạ lại. Đây là huyện duy nhất ở tỉnh Kiên Giang có diện tích lúa bị thiệt hại trong vụ này.