TV& VIDEO

giết giặc

Những cống hiến của "cây đại thụ" viết kịch Học Phi

Những cống hiến của "cây đại thụ" viết kịch Học Phi

Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi vừa qua đời ở tuổi 102. Ông là một cây đại thụ trong sáng tác sân khấu và được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt 1.