TV& VIDEO

giết thịt

Cảnh báo từ gà loại thải đông lạnh nhập khẩu

Cảnh báo từ gà loại thải đông lạnh nhập khẩu

 Theo điều tra của phóng viên Đài THVN, hiện có một lượng không nhỏ gia cầm chủ yếu là gà loại thải được giết thịt và cất đông tại biên giới sau đó được tuồn vào nội địa.