TV& VIDEO

giờ ăn

Bảo tàng Louvre đóng cửa vì nạn móc túi

Bảo tàng Louvre đóng cửa vì nạn móc túi

Louvre, một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, đã đóng cửa từ ngày 10/4 để phản đối nạn móc túi.