TV& VIDEO

gió chướng

Xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển ĐBSCL

Xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển ĐBSCL

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, gió chướng hoạt động mạnh, tạo điều kiện cho nước mặn từ các cửa sông chính xâm nhập, lấn sâu vào đất liền thuộc các tỉnh ven biển ĐBSCL.