gió đông

Mưa trái mùa giải "cơn khát" cho Tây Nguyên, Nam Bộ

Mưa trái mùa giải "cơn khát" cho Tây Nguyên, Nam Bộ

Người dân khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang được hưởng lợi từ những cơn mưa trái mùa.