TV& VIDEO

gió lào

Hành trình về nguồn của những người lính Bộ đội Cụ Hồ

Hành trình về nguồn của những người lính Bộ đội Cụ Hồ

Tháng 7 tri ân, trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân những gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công đã được tổ chức. Dịp này, những người lín