TV& VIDEO

gió mạnh nhất

Tâm bão đang ở ngay khu vực các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình

Tâm bão đang ở ngay khu vực các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình

VTV.vn - Dù tâm bão số 10 đã ma sát với đất liền khoảng 3 tiếng nay nhưng cường độ của bão chỉ yếu đi khoảng 1 cấp so với thời điểm đổ bộ.