TV& VIDEO

giờ nộp thuế

Tổng Cục Thuế lý giải sự khác nhau trong số liệu giảm giờ nộp thuế

Tổng Cục Thuế lý giải sự khác nhau trong số liệu giảm giờ nộp thuế

VTV.vn - Theo Tổng Cục Thuế, sự vênh nhau này là do mốc thời gian tính toán DN thực hiện thủ tục về thuế trong năm 2014 và Tổng Cục Thuế không giống nhau.