TV& VIDEO

giờ ra chơi

Thừa Thiên Huế đưa văn hóa dân gian vào trường học

Thừa Thiên Huế đưa văn hóa dân gian vào trường học

Việc đưa văn hóa dân gian địa phương vào các giờ chơi đã có những tác động lớn về nhận thức, tinh thần học tập và sức khỏe của các em học sinh trong các trường học ở TT-Huế.