TV& VIDEO

giỏ tiền tệ quốc tế

Cơ hội, thách thức từ việc đồng Nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ quốc tế

Cơ hội, thách thức từ việc đồng Nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ quốc tế

VTV.vn - Việc đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc chính thức được đưa vào giỏ tiền tệ quốc tế là một bước ngoặt quan trọng trên lộ trình quốc tế hóa đồng nội tệ của Trung Quốc.