TV& VIDEO

Giờ Trái đất 2016

Khoảnh khắc ấn tượng trong Giờ Trái đất 2016

Khoảnh khắc ấn tượng trong Giờ Trái đất 2016

VTV.vn - Hòa cùng với chiến dịch Giờ Trái đất 2016, hàng nghìn người dân Việt Nam cũng đã hào hứng tắt điện 1 giờ, với thông điệp “hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”.