giới hạn an toàn

Làm rõ khái niệm nước mắm truyền thống và công nghiệp

Làm rõ khái niệm nước mắm truyền thống và công nghiệp

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức rà soát tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm để làm rõ khái niệm nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive