TV& VIDEO

giới quan sát

Hy Lạp tuyên bố không nhượng bộ mọi điều kiện với chủ nợ

Hy Lạp tuyên bố không nhượng bộ mọi điều kiện với chủ nợ

VTV.vn - Chính phủ Hy Lạp không thể nhượng bộ mọi điều kiện với chủ nợ mà cần phải có sự nhượng bộ từ hai phía.