TV& VIDEO

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

-Thứ hai, ngày 06/10/2014 16:14 GMT+7

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam được thể hiện qua sơ đồ sau.

 

TIN MỚI