giới trẻ Việt

9X Việt thành thạo 7 thứ tiếng trở thành cố vấn Bộ Tài chính Anh

9X Việt thành thạo 7 thứ tiếng trở thành cố vấn Bộ Tài chính Anh

VTV.vn - Tốt nghiệp xuất sắc ĐH Exeter (Anh), Chris Khoa Nguyễn đã từ chối Google, Apple... để đảm nhận vị trí cố vấn tại Bộ Tài chính Anh Quốc.