TV& VIDEO

giống hệt

Thưởng thức người máy đóng kịch

Thưởng thức người máy đóng kịch

Người máy Geminoid F (Nhật Bản) sẽ có ba suất diễn liên tục lúc 10g, 15g và 20g ngày 31-8 tại rạp Công Nhân, Hà Nội trong chương trình kịch nói với người máy mang tên Sayonara.