TV& VIDEO

giống loài

Đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị suy thoái trầm trọng

Đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị suy thoái trầm trọng

 Trong gần 5 thập kỷ qua, nguồn nước bị cạn kiệt và khai thác quá mức đã làm cho đa dạng sinh học của Việt Nam bị suy thoái trầm trọng.