giống loài

Đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị suy thoái trầm trọng

Đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị suy thoái trầm trọng

 Trong gần 5 thập kỷ qua, nguồn nước bị cạn kiệt và khai thác quá mức đã làm cho đa dạng sinh học của Việt Nam bị suy thoái trầm trọng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive