TV& VIDEO

giống lúa mới

Nông dân Thái Bình phấn khởi vì được mùa lúa

Nông dân Thái Bình phấn khởi vì được mùa lúa

VTV.vn - Vụ Đông Xuân năm nay mặc dù thời tiết không thuận, nhưng người nông dân Thái Bình đang rất phẩn khởi vì lúa được mùa.