TV& VIDEO

giống vật

Việt Nam một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất

Việt Nam một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất

 Việt Nam được xếp hạng thứ 16 trên thế giới về đa dạng tài nguyên sinh vật và là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới.