TV& VIDEO

Giọt hồng tri ân

Tiếp nhận hơn 24.000 đơn vị máu từ chương trình “Hành trình đỏ”

Tiếp nhận hơn 24.000 đơn vị máu từ chương trình “Hành trình đỏ”

VTV.vn - Hơn 24.000 đơn vị máu là con số ấn tượng mà Hành trình đỏ 2017, hành trình vận động hiến máu xuyên Việt, đã tiếp nhận cho đến thời điểm này.