TV& VIDEO

giọt nước

Thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm hộ dân phải dùng nước bẩn

Thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm hộ dân phải dùng nước bẩn

Hệ thống nước sinh hoạt không còn khả năng đủ cung cấp cho người dân ở nhiều buôn làng các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Để có nước dùng hàng ngày, các gia đình phải lấy nguồn nước suối bị nhiễm bẩn...