TV& VIDEO

giữ chức vụ

HĐND TP Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt

HĐND TP Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt

Dự kiến trong ngày hôm nay (3/12), Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt đối với 15 người giữ chức vụ do HĐND bầu.