TV& VIDEO

giữ gìn thương hiệu

Hoa Đà Lạt và câu chuyện giữ gìn thương hiệu

Hoa Đà Lạt và câu chuyện giữ gìn thương hiệu

VTV.vn - Hoa Đà Lạt luôn được nhắc đến với chất lượng tuyệt hảo, tuy nhiên, sự phát triển mạnh của các vùng trồng hoa khác hiện nay đang là mối đe dọa với Hoa Đà Lạt.