TV& VIDEO

giữ sức khỏe

Bà bầu sát ngày sinh vẫn tập cử tạ, lên xà

Bà bầu sát ngày sinh vẫn tập cử tạ, lên xà

Bà bầu 8 tháng vẫn tập tạ vừa tung những hình ảnh minh chứng cho việc thể dục không ảnh hưởng đến thai nhi.