TV& VIDEO

giữ vững

Những mái trường lá cọ thời chiến tranh

Những mái trường lá cọ thời chiến tranh

Những lớp học tranh tre nứa lá, có hầm tránh bom ngay bên cạnh, nằm khuất trong rừng, đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho nỗ lực của ngành giáo dục Việt Nam trong một giai đoạn khá dài.