TV& VIDEO

giữa thu

Chính phủ thảo luận 7 dự án Luật, Pháp lệnh

Chính phủ thảo luận 7 dự án Luật, Pháp lệnh

Tiếp tục chương trình phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2013, hôm nay (30/1), Chính phủ đã xem xét, thảo luận về 7 dự án Luật, Pháp lệnh.