TV& VIDEO

giúp đỡ người vô gia cư

Thu gom rác điện tử giúp người vô gia cư

Thu gom rác điện tử giúp người vô gia cư

VTV.vn - Tại Vương quốc Bỉ, ngày thu gom đồ điện tử được tổ chức lần lượt ở các quận. Đồ điện tử cũ, hỏng được thu gom để tái chế, tái sử dụng giúp người vô gia cư.