TV& VIDEO

GK Phương Thanh

Học viện ngôi sao 2015: Thảo Nhi xác lập kỷ lục số lượng sao nhận trong tuần

Học viện ngôi sao 2015: Thảo Nhi xác lập kỷ lục số lượng sao nhận trong tuần

VTV.vn - Có thêm 1 ngôi sao từ GK Alex cho tiết mục "Trái Đất tròn", Thảo Nhi là thí sinh đầu tiên của Học viện ngôi sao 2015 nhận được 6 ngôi sao trong một tuần học tại nhà chung.