TV& VIDEO

GM Việt Nam

GM Việt Nam mở thêm đại lý Chevrolet 3S thứ 22

GM Việt Nam mở thêm đại lý Chevrolet 3S thứ 22

VTV.vn - Đại lý Chevrolet Trường Chinh vừa được khai trương ngày 22/9. Đây là đại lý thứ hai ở TP. Hồ Chí Minh và là đại lý thứ 22 trên toàn quốc.