TV& VIDEO

gỡ nút thắt

Gỡ nút thắt thể chế xây dựng nông nghiệp bền vững

Gỡ nút thắt thể chế xây dựng nông nghiệp bền vững

VTV.vn - Sáng 28/3 tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà quản lý đã thảo luận về các vấn đề chính sách quan trọng để gỡ nút thắt về thể chế của ngành nông nghiệp hiện nay.