TV& VIDEO

góc học tập

Cha mẹ qua đời, hai chị em thường xuyên nhịn đói đến trường

Cha mẹ qua đời, hai chị em thường xuyên nhịn đói đến trường

 Mẹ mất lúc em còn nhỏ, cha bạo bệnh qua đời, Quyền và Linh nương tựa vào anh trai làm phụ hồ. Dù bữa cơm bữa cháo nhưng hai em vẫn luôn học giỏi, chăm ngoan. Nhưng những buổi phải nhịn đói đi học thì con đường đến trường sao mà xa xôi quá.