TV& VIDEO

THTT Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành lớn nhất trong lịch sử

VTV.vn-Thứ bảy, ngày 09/10/2010 13:00 GMT+7

Vào 7h45 ngày 10/10, Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình sẽ được THTT trên kênh VTV1 - Đài THVN.

Đây là Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm mục đích biểu dương lực lượng, những thành tựu to lớn của Thủ đô và đất nước trải qua 1000 năm xây dựng và phát triển. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử của Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Chương trình mít tinh, diễu binh diễu hành được tổ chức trọng thể, sinh động, đậm đà bản sắc dân tộc, truyền thống lịch sử văn hoá của 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Lực lượng tham gia bao gồm các thành phần tiêu biểu trong xã hội đảm bảo tinh gọn, chú trọng chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, an ninh trật tự và tiết kiệm.
Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chia làm 3 phần:
Trong phần Mít tinh, đầu tiên sẽ là lễ Rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên Đài lửa. Tiếp đến là Lễ chào cờ, cả quảng trường hát Quốc ca, đồng thời bắn 21 loạt đại bác. Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Sau đó là tiết mục trình diễn bài hát ngợi ca Hà Nội do khối đứng của Hà Nội tại sân Quảng trường Ba Đình thể hiện.
Ở phần Diễu binh, sẽ có sự tham dự của 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu “Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Khối Nghi trượng gồm: xe Quốc huy, xe mang ảnh Bác và khối mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Hồng kỳ. Lực lượng diễu binh có tất cả 12.000 người chia thành15 khối, bao gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ. Tổ chức thành 16 khối đi, mỗi khối 200 người, và 7 khối đứng.
Phần Diễu hành gồm 3 khối: Khối Hà Nội, khối đại diện các thành phần tiêu biểu và khối nghệ thuật. Khối Hà Nội sẽ có 3 xe rước: Xe rước Rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội và xe rước Bằng UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới. Cùng với 3 xe rước này sẽ có 1000 diễn viên biểu diễn hành tiến đi qua khu vực Quảng trường Ba Đình.
Khối đại diện các thành phần tiêu biểu gồm 13 khối: Khối Cựu chiến binh, Khối Nông dân, Khối Công nhân, Khối Trí thức, Khối Thanh niên, Khối Công chức, viên chức nhà nước, Khối Doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Các dân tộc, Khối Tôn giáo, Khối Kiều bào, Khối Bạn bè Quốc tế, Khối Thông tấn báo chí. Cuối cùng là khối nghệ thuật sẽ có các chương trình biểu diễn chào mừng Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội trong vòng 30 phút.
Kết thúc chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành 1000 em thiếu nhi sẽ thả bóng bay và chim bồ câu lên trời.

TIN MỚI