TV& VIDEO

gốc Việt

Giấc mơ nói được tiếng Việt Nam của một phụ nữ mù gốc Việt

Giấc mơ nói được tiếng Việt Nam của một phụ nữ mù gốc Việt

VTV.vn - "Đêm mơ mình nói tiếng Việt Nam", đó là tâm sự của một người phụ nữ gốc Việt với một câu chuyện đặc biệt.