TV& VIDEO

gói 30.000 tỉ đồng

Đồng ý gia hạn gói 30.000 tỉ đồng

Đồng ý gia hạn gói 30.000 tỉ đồng

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai gói 30.000 tỉ đồng đến khi giải ngân hết.